teisipäev, 20. märts 2012

MÄRTS. III VEERANDI KOKKUVÕTE.


9.klass 13 õpilast
 5 – Grete
4-5 Sander
3, 4, 5 Markus, Robert, Liisi
2 – Evelin ühes aines
      Andreas, Tannar, Vallo kahes aines
      Diana, Siim kolmes aines
     Villem neljas aines
     Gerda viies aines
Käitumine E – Grete, Sander
                H – Markus, Andreas, Liisi, Diana, Evelin, Vallo, Tannar
                R – Villem,Robert, Siim
                MR – Gerda (põhjuseta puudumised)
Hoolsus E – Grete, Sander
             H – Markus
             R – Robert
             MR – kõigil, kel tunnistusel puudulik hinne: Andreas, Diana, Villem, Gerda, Evelin, Vallo, Siim, Tannar. Lisaks Liisi, kel põhjuseta puudumised õpiabi tundidest ja üksikutest ainetundidest.
Hilinemisi neljal õpilasel 1 tund.
Põhjuseta puudumisi ühel õpilasel 1 tund, kahel õpilasel 3 tundi, ühel õpilasel 4 tundi, ühel õpilasel 5 tundi, ühel õpilasel 7 tundi ja ühel õpilasel 36 tundi.
Kiitused tunnistusele:
eduka osalemise eest piirkondlikus mälumängus – Grete, Sander, Markus III ja IV, Robert III, Diana IV. aktiivse osalemise eest ÕOV töös – Robert – president.
eduka esinemise eest aineolümpiaadidel:
inglise keele arvutiolümpiaad GRETE ROBERT 9.koht
füüsika GRETE 4.koht
bioloogia MARKUS 2.koht, GRETE 3.koht, SANDER 4.koht
geograafia GRETE 1.koht, MARKUS 3.koht, SANDER 4.koht, ROBERT 13.koht
keemia GRETE 4.-6.koht, SANDER 7.koht
ajalugu MARKUS 1.koht, GRETE 3.koht, SANDER 4.koht Markus osaleb 21.märtsil ka ajaloo olümpiaadi vabariiklikus lõppvoorus. Edu!

PINGERIDA (keskmise hinde järgi)
1 Grete 5,0
2 Sander4,8
3 Markus 4,1
4 Robert 3,4
5 Evelin 3,2
6 Andeas 3,2
7 Tannar 3,2
8 Liisi 3,1
9 Vallo 3,1
10 Diana 3,0
11 Siim 3,0
12 Villem 2,8
13 Gerda 2,5
ANALÜÜS
GUUD
GRETE kiiduväärt õppeedukus, kõik viied!!!
SANDER kiiduväärt õppeedukus, kaks nelja tunnistusel inglise keel ja bioloogia; tõus bioloogias 4-lt 5-le; langus inglise keel 5-lt 4-le
MARKUS tõus kolmes aines: füüsika 3-lt 4-le, ajalugu ja kehaline 4lt 5-le; langus inglise keel 5-lt 4-le ja keemia 4-lt 3-le; keemia on ka ainuke kolm tunnistusel
LIISI tõus kahes aines: geograafia ja keemia 2-lt 3-le; langus kehaline 4-lt 3-le; tubli, sel veerandil pole ühtki puudulikku tunnistusel
ROBERT enam-vähem stabiilsed tulemused õppetöös, siiski langus kahes aines inglise keel 5-lt 4-le ja bioloogia 4-lt 3-le; puudulikkke tunnistusel pole
SIIM kiiduväärt, et kuuest puudulikust parandatud kolm; tõus vene keel ja bioloogia 2-lt 3-le, matemaatika 1-lt 3-le; langus inglise keel 3-lt 2-le; kaheks jäänud keemia ja geograafia (kolm veerandit!); positiivsed olid vestlused sotsiaalpedagoog Erikaga
VILLEM kiiduväärt, et kaheksakt puudulikust parandatud 4; tõus vene keel, matemaatika ja füüsika 2-lt 3-le; langus inglise keel 4-lt 3-le; kaheks jäänud ajalugu, keemia, geograafia, bioloogia (viimased kolm kolm veerandit!); positiivsed olid vestlused sotsiaalpedagoog Erikaga
BÄÄD
GERDA puudulik hinne tunnistusel viies aines ; tõus matemaatika ja keemia 2-lt 3-le; langus eesti keel, vene keel, geograafia 3-lt 2-le ja kehaline kasvatus 4-lt 3-le; ajalugu ja inglise keel jäänud kaheks; sel veerandil probleeme käitumisega ning põhjuseta puudumistega (36tundi), seega käitumine alandatud mitterahuldavaks; positiivsed olid vestlused sotsiaalpedagoog Erikaga
EVELIN jäänud üks kaks tunnistusele; tõus ühes aines eesti keel 3-lt 4-le; langus inglise keel ja kehaline 4-lt 3-le ja keemia 3-lt 2-le;
ANDREAS jäänud kaks puudulikku hinnet tunnistusele; tõus eesti keel 3-lt 4-le ja matemaatika ja keemia 2-lt 3-le; langus geograafia ja ajalugu 3-lt 2-le
DIANA jäänud kolm puudulikku tunnistusele; tõus matemaatika 2-lt 3-le; langus kehaline kasvatus 5-lt 4-le ja geograafia 3-lt 2-le; puudulikuks jäänus bioloogia ja keemia (kaks veerandit!)
TANNAR kaks puudulikku tunnistusel; tõus vene keel 2-lt 3-le; langus füüsika ja ajalugu 3-lt 2-le
VALLO kaks puudulikku tunnistusel; langus inglise kel 3-lt 2-le; keemia kaks jäänud (kolm veerandit!)

VÕIMALUSED JA VARIANDID
Kui Sa vaatad oma tunnistust, siis näed, et IV veerandil ...

MARKUS bioloogia, keemia, füüsika, ühiskonnaõpetus ja kehaline tuleb õppida vähemalt hindele 4 inglise keel hindele 5 teha lisatööd heade eksamitulemuste nimel käitumises hoida ikka head tooni võimalik lõpetada põhikool hinnetega 4 ja 5, püüdle selle poole
ANDREAS matemaatika, geograafia, keemia ja ajalugu õppida vähemalt hindele 3 eesti keel püüda hindele 4 teha lisatööd heade eksamitulemuste nimel
LIISI geograafia, bioloogia, keemia õppida vähemalt hindele 3 kehaline võiks ju olla 4 III veerandil näitasid, et suudad hästi õppida – püüdle parimate tulemuste poole teha lisatööd heade eksamitulemuste nimel DIANA geograafia, bioloogia, keemia õppida vähemalt hindele 3 inglise keel hindele 4 teha lisatööd heade eksamitulemuste nimel hoolsust parandada
VILLEM vene keel, matemaatika, füüsika, ajalugu ja ühiskonnaõpetus õppida vähemalt hindele 3 inglise keel püüda õppida hindele 4 teha lisatööd heade eksamitulemuste nimel geograafia, bioloogia, keemia!!! III veerandil näitasid tahet, et suudad õppida vähemalt rahuldavale tulemusele – õpi nii, et lõpetaksid põhikooli
SANDER Sul on kõik võimalused lõpetada põhikool väga heade tulemustega, vaid ühe neljaga tunnistusel püüda õppida inglise keel, matemaatika, geograafia, bioloogia, keemia ja ajalugu hindele 5, Sa suudad seda! teha lisatööd heade eksamitulemuste nimel
GERDA Sul on kõik võimalused lõpetada põhikool rahuldavate tulemustega püüda õppida eesti keel, vene keel, inglise keel, geograafia, bioloogia, keemia, ajalugu ja ühiskonnaõpetus hindele 3 kehalise hinne paremaks käitumine korda põhjuseta puudumisi vältida teha lisatööd heade eksamitulemuste nimel
EVELIN püüda õppida eesti keel, inglise keel, füüsika ja kehaline hindele 4 püüda õppida keemia ja ühiskonnaõpetus vähemalt hindele 3 teha lisatööd heade eksamitulemuste nimel
GRETE teha lisatööd heade eksamitulemuste nimel
ROBERT püüda vene keel õppida vähemalt hindele 3 püüda bioloogia, ühiskonnaõpetus ja kunst õppida vähemalt hindele 4 püüda inglise keel õppida hindele 5 teha lisatööd heade eksamitulemuste nimel
VALLO püüda õppida inglise keel hindele 3 püüda õppida füüsika hindele 4 teha lisatööd heade eksamitulemuste nimel keemia !!! hoolsus!!!
SIIM õppida vene keel, inglise keel, matemaatika, bioloogia ja ühiskonnaõpetus vähemalt hindele 3 teha lisatööd heade eksamitulemuste nimel keemia, geograafia!!! III veerandil näitasid tahet, et suudad õppida vähemalt rahuldavale tulemusele – õpi nii, et lõpetaksid põhikooli
TANNAR õppida vene keel, füüsika ja ajalugu vähemalt hindele 3 teha lisatööd heade eksamitulemuste nimel hoolsus korda!!!

Lastevanemate üldkoosolekul ütles lektor AIVAR HALLER Lastevanemate Liidust: „Ükski võit ei ole nii tähtis, kui see muutus Sinu sees, mis võidu saavutada aitas“. Õiged sõnad, mis?

Klassijuhataja soovib teile kõigile uueks veerandiks teha see muutus enese sees, et võiduks oleks põhikooli lõputunnistus 16. juunil 2012.

SÕBRAPÄEV. NAISTEPÄEV.

SÕBRAPÄEV 14.veebruar

ANDREAS  Sõbralik päev oli.
VILLEM  Sõbrapäevast ei ole midagi rääkida, sest oli järjekordne tavaline päev, aga muusikaga.
LIISI  Koolis lasti muusikat ja see käis vahepeal kõrvadele.
TANNAR  Midagi eriti ei teinud, disko lõppes varem ära.
DIANA  Nagu ikka, nii ka see aasta, lasti kooliraadiost erinevaid laule tervitustega.
ROBERT  Olime Keviniga raadios, mis oli väga tore.
VALLO  Hmm, oli tore, kuigi kõik oli tavaline peale selle, et raadiost laule lasti.
SANDER  Kooliraadios olid soovilaulud ja tervitused.
EVELIN  Sõbrapäev oli selline nagu iga kord. Raadiost tuli mõnus muusika (sooviraadio). Kõik käisid rõõmsalt ringi.
SIIM  Huvitav oli.
GRETE  Pole eriline sõbrapäeva fänn, aga tore päev oli nagu muidu.

NAISTEPÄEV 8.märts

ANDREAS  Erilist ei toimunud vist midagi.
GRETE  Sama nagu sõbrapäev.
VALLO  Tavaline.
DIANA  Tavaliselt on poisid meile alati lilli toonud, kuid see aasta kahjuks mitte.
MARKUS  Ei toimunud midagi erilist.
LIISI  Ei mäleta eriti sellest päevast.
VILLEM  Soovisime tüdrukutele head naistepäeva ja olid kõik rahul.

esmaspäev, 12. märts 2012

EV 94


Eeati Vabariigi 94.aastapäeva aktus oli rahvuslikus võtmes. Esines meie kooli rahvapilliansambel, külaliseks MARI TAMMAR, Raplamaa noor folgi-hinge-kujundaja. Jutustas pärimusmuusikast, tutvustas pille ning pani ka kogu kooolipere rõõmsalt kaasa laulma. Väga meeleolukas kontsert vabariigi sünnipäeva auks!

MARKUS  Suhteliselt normaalne.
ROBERT  Sama nagu alati.
VILLEM  Nagu tavaline päev, aga oli aktus.
LIISI  Kahjuks mulle ei meeldinud see, aga see on maitse asi.
DIANA  Nagu kombeks, nii ka see aasta, oli meil väga tore aktus.
GRETE  mhm, tore oli. Esinemas käis üks noor naine, kes rääkis pärimusmuusikast.
SANDER  Ilus esinemine teiste õpilaste poolt.
EVELIN  Aktus oli selline angu kõik aktused on olnud. Tore.

MÄLUMÄNG
Piirkondliku mälumängu III voor oli meie kooli korraldada 25.jaanuaril 2012. Saavutasime II koha.
IV voor toimus 14.veebruaril 2012 Kehtna Põhikoolis, jäime III-ks.