esmaspäev, 9. jaanuar 2012

KARJÄÄRITUNNID


13.01.2012 karjääriinfo loeng – Gerttu Aavik

20.01.2012 sissejuhatav tund enne testi – Liia Ründal

27.01.2012 testimine – Liia Ründal

Testide tagasiside toimub individuaalselt, iga õpilasega eraldi (aja lepime kokku).

LIISI  Ma sain teada, et ma sobiks müüjaks, laohoidjaks või midagi sellist, aga võimalik et nendest ametitest ei võta ma midagi, vaid lähen alguses gümnaasiumi ja juuksuriks õppima või siis kohe kutsekooli minna, aga ametit veel ei tea.

DIANA  Karjääritundidest oli minu jaoks päris palju kasu. Sain teada, et ma sobiksin hästi tööle klienditeenindajana ja seda ma ka teha kavatsen. Meile tehti ka väga huvitav ja mahukas test, oli väga kasulik. Hea, et nad tulid.

ROBERT  Väga meeldisid, aitasid mul sõjakooli plaani veel selgemaks teha.

TANNAR  Väga palju sain teada juurde, aga testist ei saanud väga palju juurde, kõik oli sama.

VALLO  Ega nendest kasu polnud, kuid sain kinnitust asjadele.

SANDER  Minu arust oli väga huvitav. Sain teada, et millist kooli oleks sobiv valida ja ka millist tulevat ametit õppida jms.

EVELIN  Karjääritundides käisid meiega üks tüdruk ja üks naine rääkimas. Tegime testi ka, millest mõni sai kindlasti teada, kuhu ta edasi võiks minna ja mis ala talle sobiks. No kusjuures mulle oli sellest abi ka. Sain teada, mis koolides on need alad, kuhu edasi tahaks minna. Edasi lähen kas RVG-sse. Või siis Saaremaale kutsekasse. Mõtlesin minna õppima rätsep-stilisti, sest seal on ka sees kunstiringid. Ja kunst ning joonistamine huvitavad mind suurepäraselt palju.

SIIM  Polnud väga kasu, kuna kõik, enamus oli enne teada ja kuhu kooli ma lähen.

MARKUS  Sain enamasti kinnitust asjadele, mida juba teadsin. Uut ei saanud eriti midagi teada.

GRETE  Huvitav oli. Ühes karjääritunnis ei saanud osaleda, kuna käisin vist olümpiaadil see päev. Testi tulemused olid ka põnevad ja läksid suht täppi. Eraldi vestlusel sain kinnitust sellele, mida juba varem teadsin, vaatasime rohkem alasid ja suundi, mida ülikoolis õpetatakse. Aga kokkuvõttes olid karjääritunnid igati abiks.

VILLEM  Karjääritunnid ja test oli üpris huvitav, sest saime teada, mida peale kooli tegema hakkame. Test oli aeganõudev, aga sai tehtud. Testid saime endale.

ANDREAS  Sain veel targemaks ning sain teada, mille poole ma pürgima peaks.

MINU EESMÄRGID III VEERANDIKS

III õppeveerand algas traditsioonilise mahlajoomisega, kõik soovisid kõigile HEAD UUT AASTAT. Töölehele (märklaud) joonistati nooled ja kirjutati eesmärgid uueks veerandiks.

TANNAR 
 • Mitte puududa koolist niisama
 • Hästi käituda
 • Teha kodutöid ja õppida töödeks
 • Käia igakord õpiabis
 • Ei tule ühtegi puudulikku tunnistusele
VILLEM
 • Saada käitumine ja hoolsus korda
 • Proovida saada mitte kahtesid
 • Kanda kaasas vajalikke töövahendeid
 • Suhtuda õppimisse tõsiselt
DIANA
 • Tõstan keskmist hinnet
 • Käin õpiabis
 • Teen ära kõik kodused tööd
 • Pingutan rohkem
 • Tahan, et tunnistusele ei tuleks enam kahtesid
LIISI
 • Käituda tunnis normaalselt
 • Üritan saada kõik õppeained korda nii, et ühtegi kahte ei tuleks
 • Õppida keemiat rohkem
 • Mittesattuda probleemidesse teiste klassikaaslastega
SIIM
 • Teha kodutöid
 • Proovida parandada kõik puudulikud kohe
 • Käia korralikult õpiabis
 • Saada vähe märkuseid
ROBERT
 • Hobidega tegeleda
 • Spordiga piisavalt tegeleda
 • Rohkem kodutöid teha
 • Hindeid parandada
 • Leida järgmist kooli
EVELIN
 • Käin korralikult õpiabis
 • Teen ära kõik kodutööd
 • Kindlasti soovin, et selle veerandi lõpuks ei tuleks kahtesid
 • Tuua õigeaegselt nt. vihikud, mida vaja hinnata
 • Õppida korralikult töödeks
VALLO
 • Saada kõik ained positiivsed
 • Saada hoolsus paremaks
 • Saada keemia vähemalt kolm
 • Valvata väikseid
 • Anda endast parim
GERDA
 • Üritan ennast kokku võtta
 • Käitun tunnis vastavalt oma vanusele
 • Õpin paremini kui eelmisel veerandil
 • Üritan kõik ained korda saada, et ühtki kahte ei tuleks
 • Käin korralikult õpiabi tundides
SANDER
 • Käituda normaalselt
 • Üritan saada võimalikult head hinded
 • Üritan saada olümpiaadidel head kohad
 • Teha kodu- ja koolitööd korralikult ära
MARKUS
 • Kolmed tahan tunnistuselt ära saada
 • Hoolsuse tahan korda saada
 • Üritan kõik kodutööd ära teha
 • Proovin mitte haigeks jääda ja puududa
 • Tahaks olümpiaadidel ja muudel asjadel häid kohti saada
GRETE
 • Tunnistusel kõik viied ja eeskujulikud
 • Olümpiaadidel kõik esimesed kohad
 • Mitte ühtegi nelja veerandi jooksul üldse
 • Naudin elu
 • Viia oma plaanid ellu
ANDREAS
 • Hoolsus paremaks
 • Üritan rohkem neljasid ja viisi saada
 • Üritan kodutöid paremini teha
 • Käitun veel paremini
 • Üritan üldiselt hoolsam olla
TEE NII, ET SINU EESMÄRGID TÄITUKSID

esmaspäev, 2. jaanuar 2012

II VEERANDI KOKKUVÕTE

22.detsember II veerandi viimane päev. Päev algas veerandilõpu mälumänguga kahes vanuseastmes - väikesed keldrisaalis, mängu viisid läbi meie GRETE ja GERDA ning suured saalis, mängujuht ROBERT. Järgnes klassijuhatajatund – tehti kokkuvõte II veerandist õppimises, käitumises, hoolsuses. Päeva lõpetas jõululaat.

STATISTIKA :
9.klass 13 õpilast 5 – Grete
4-5 Sander
3, 4, 5 Markus, Robert
2 – Evelin, Tannar, Vallo ühes aines
      Andreas, Liisi kahes aines
      Diana kolmes aines
      Gerda viies aines
      Siim kuues aines
      Villem kaheksas aines
MA – mittearvestatud Gerda arvutiõpetus
Käitumine E – Grete, Sander
                H – Andreas, Liisi, Diana, Evelin, Vallo, Tannar
                R – Markus, Villem, Gerda, Robert, Siim
Hoolsus E – Grete, Sander
             H – Markus
             R – Andreas, Liisi, Evelin, Robert, Vallo, Tannar
             MR – Diana, Villem, Gerda, Siim
Hilinemisi kuuel õpilasel 1 tund.
Põhjuseta puudumisi kolmel õpilasel 1 tund, ühel õpilasel kaks tundi, ühel õpilasel 5 tundi ning ühel õpilasel 8 tundi.
Kiitused tunnistusele:
 • eduka osalemise eest piirkondlikus mälumängus – Grete, Sander, Markus I ja II, Diana, Siim I, Vallo, Robert II.
 • saali stendi kujunduse ja meeldiva esinemise eest kooli jõulukontserdil – Grete, Robert, Sander
 • meeldiva esinemise eest kooli jõulukontserdil – Evelin, Tannar, Andreas, Markus
 • I klassile jõukukuuse toomise eest - Vallo
PINGERIDA (keskmise hinde järgi)
1 Grete 5,0
2 Sander4,8
3 Markus 4,0
4 Robert 3,4
5 Evelin 3,3
6 Tannar 3,3
7 Vallo 3,2
8 Andreas 3,2
9 Diana 3,2
10 Liisi 3,0
11 Gerda 2,8
12 Villem 2,8
13 Siim 2,6

ANALÜÜS
 • Kõige suurema hüppe õppeedukuses, mida kajastab ka keskmine hinne, tegid sel veerandil SANDER (tõus neljalt viiele neljas õppeaines – matemaatikas, geograafias, keemias, ajaloos) ja ROBERT ( kolmes õppeaines - neljalt viiele inglise keel, kolmelt neljaks bioloogia, kahelt kolmele vene keel, samas langes ajaloo hinne neljalt kolmele). HÄSTI TEHTUD!!!
 • Suurimad ebaõnnestujad, suur langus õppimises sel veerandil:
DIANA (kaks tunnistusel kolmes aines – matemaatikas, bioloogias, keemias),
ANDREAS (kahed ilmunud tunnistusele kahes aines – matemaatikas, keemias),
GERDA (puudulik hinne tunnistusel viies aines – keemia (ka eelmisel veerandil!), inglise keel, matemaatika, ajalugu ja ühiskonnaõpetus + arvutiõpetus mittearvestatud, kehaline kasvatus 5 lt 4le; positiivne on tõus kahelt kolmele bioloogias),
VILLEM (puudulik hinne kaheksas aines – vene keel, bioloogia, geograafia ja keemia juba teist veerandit järjest 2!!!, lisandusid puudulikud hinded matemaatikas, füüsikas, ajaloos ja ühiskonnaõpetuses; kiiduväärt on tõus kolmelt neljale inglise keeles),
SIIM (matemaatika langenud kolmelt lausa hinele 1!!!, lisandunud puudulik hinne ühiskonnaõpetuses, murettekitavalt kaks veerandit sama mitterahuldav tulemus neljas aines – vene keeles, bioloogias, geogtraafias, keemias!!!; positiivne on tõus kahelt kolmele inglise keeles – õpiabi aitas!),
TANNAR (kaks ilmunud tunnistusele vene keeles!!!),
EVELIN (kaks ilmunud tunnistusele ühiskonnaõpetuses!!!, samas tõus kolmelt neljale füüsikas),
LIISI (keemia ikka 2, juba teist veerandit!!!, lisandunud geograafia puudulik; positiivne on bioloogia tõus 2lt 3le).
 • Õppeedukus on jäänud põhimõtteliselt samaks (väikeste variatsioonidega):
VALLO (keemia 2, kahjuks juab teist veerandit!!!),
MARKUS (tõus kolmelt neljale – bioloogia ja keemia, langus neli kolmeks – füüsika ja viis neljaks – kehaline)
 • Stabiilselt suurepäraste tulemustega õpib GRETE!!!
 • Ebaõnnestujate nimekiri on pikk ja kohutav, kui mõelda, et paljudel on puudulik hinne tunnistusel juba kaks veerandit järjest – seega pole muud võimalust, kui II poolaasta õppida hindele3.
 • Masendavja murettekitav on see, et justkui ei tajuta olukorra tõsidust ning leitakse liigseid vabandusi on tegematajätmistele, millest ka nii suur hulk puudulikke hindeid LÕPUKLASSI ÕPILASTEL. Mõelda vaid, et 13-st õpilasest 9 ei saa rahuldavalt õppetööga hakkama!!! Ainult 4 saavad!!!
 • Äärmiselt kahju, et paljudel õpilastel ei õnnestusud saavutada perevestlusel lubatud ja planeeritud eesmärke. Kas tühjad sõnad?
 • KIITUST väärivad ja heameelt teevad väikesed ilusad hetked – keegi seab klassi toolid laudadele, kuigi pole ise korrapidaja; keegi pakub abi ja seab pärast kooli üritust saali toolid paika; keegi täidab oma lubadust; keegi püüab ja õpib paremini, üllatab hea hindega; keegi hakkab lihtsalt rohkem oma võimetele vastavalt õppima; keegi mõtleb õigesti ja teeb heateo; keegi on lihtsalt rõõmsameelne jne, jne...
 • HÄSTI TORE ON, et olete tegelikult omaette huvitavad ja omapärased isiksused oma huvialade ja mõttemaailmaga; et olete üheksandikena kooli tegemistesse oma jälje jätnud sellega, et olete 1.klassi suurteks sõpradeks ja abilisteks; et olete tooni andnud kooli ürituste korraldamisel; et oskate teha koostööd.
 • KIITUS olümpiaadidel osalemise eest – Grete I, Markus III, Sander IV, Robert 13.
 • KIITUS ÕOV töös osalemise eest Robert, Grete.
 • AITÄH Gerda ja Co.-le, et otsustasite annetada meie klassi piparkoogi „Ajamasin“ Maidla lastekodu lastele jõulurõõmuks.
 •  AITÄH heategevuse eest, õige mõtlemise eest - annetuse eest tädi Helgi kingituse heaks – Markus, Andreas, Vallo, Gerda.
 • LOODAKS VÄGA, et II poolaastal kõik üheksandikud võtaksid vastutuse oma õppimise ja käitumise eest; et igal teol on tagajärjed; et mõeldaks reaalselt, et tulemus saab olla kui on ka töö, imesid ei juhtu ja niisama iseenesest ei muutu midagi; Sina ise saad asju muuta, näiteks õppima hakata; et te käituksite nii, et õpetaja Veera tahaks teie tundi meelsasti tulla; et enne mõtlen, siis ütlen või et enne mõtlen, siis tegutsen; et...