teisipäev, 15. juuni 2010

KOOLIAASTA KOKKUVÕTE I

Õppeaasta 2009/ 2010 on lõppenud, 4.juunil oli viimane koolipäev. On läbi saanud raske seitsmes õppeaasta.

IV veerandi tulemused.
Kõik viied tunnistusel GRETEL, neljad-viied SANDERIL – nemad on meie klassi parimad õpilased. Rahuldavalt lõpetasid IV veerandi MARKUS, ANDREAS, ROBERT, VALLO. Kümnel õpilasel olid IV veerandi tunnistusel puudulikud hinded!!! EVELINIL, LIISIL, GERDAL, DIANAL,TANNARIL ja EDVINIL ühes aines, SIIMUL kolmes aines, KEVINIL viies aines ja SVENIL kümnes. Meid on klassis 16, seega on tulemused kohutavad. Ajalugu tegid kolm noormeest, kes suutsid tunnistusele saada puuduliku hinde tööõpetuses.
Hoolsus on hinnatud hindega „mitterahuldav“ Kevinil, Villemil, Svenil ja Siimul. Eks kõigil neil, kel „2“ tunnistusel, on hoolsusega vähemal või rohkemal määral probleeme. Kõige hullem olukord Svenil, kes on täiesti loobunud õppimisest. Õpiabisse ei jõudnud kuidagi Kevin, kel alati mõni vabandus varuks. Kahju, et perevestlustel läbiräägitud tegevuskavad jäid vaid sõnadeks paberil, kuigi, kirjutades alla pidid sa võtma ka vastutuse.
Käitumishinded tunnistusel on klassis põhiliselt rahuldavad, poiste klass ju. Kuigi IV veerandil on märgata ka mõne õpilase puhul käitumishinde paranemist. Kahjuks on õpetajate hinnangutes mõne õpilase käitumine hinnatud ka „mitterahuldavaks“. Mõnes ainetunnis võetakse kätte ja käitutakse meelega halvasti, provotseeritakse, vaieldakse jne, see pole ju rahuldav käitumine. Mõni õpilane ei suuda iga kord taltsutada oma emotsioone ja temperamenti. Kõige ebameeldivam on see, kui käitutakse halvasti, kiusatakse ja mõnitatakse oma klassikaaslasi, see on alatu viis teiste peal välja elada oma komplekse. Aga seda meil IV veerandil juhtus, kahjuks. Inetud lood, mis ei tee ühelegi poisile au.
IV veerandil oli meie klassil ka ÕOV poolt ülesandeks korraldada/ tähistada 1.APRILLI-NALJAPÄEV ja APRILLIKUU STENDID. Sellega saime väga hästi hakkama, ühiselt koos, jaotades kõigile jõukohaseid
ülesandeid. Nii et pärast võis õpetaja kõigile e-kooli kiituse kirjutada.

Aasta kokkuvõte.
Lõpetasid 7.klassi ja viiakse üle 8.klassi:
GRETE kiitusega - kõik viied, SANDER neljade-viitega, ANDREAS, VALLO, MARKUS, LIISI, EDVIN, GERDA, EVELIN, ROBERT, TANNAR.
Täiendavale õppetööle jäetakse KEVIN, VILLEM, SIIM ja DIANA. Olge nüüd töökad ja sooritage suvetöö.
Klassikursust jääb kordama SVEN. Jätsime temaga viimases klassijuhatajatunnis hüvasti. Soovime südamest, et järgmisel aastal kõik õnnestuks ja õpitahe tuleks tagasi.
Tunnistuse kätte vaid vähesed, 4 õpilast. Ülejäänutel on võlad, mis tuleb likvideerida. Võlad on põhiliselt õp Luule ainetes, aga ka lugemata kohustuslik kirjandus, tagastamata mõni õpik.

Lastevanemate koosolekuid oli 2, kohe õppeaasta algul ning kooli üldkoosolek. Perevestlused toimusid kõigi õpilaste+vanematega IV veerandil. Vestlused olid meeldivad ja asjalikud.
Kahjuks soikus sel aastal meie projekt „lapsevanem koolitundi“ - ühele ettepanekule öeldi ei. Hästi tore oli aga näha palju vanemaid klassi jõuluõhtul. Klassi suvereisil oli ka sel aastal reisisaatjaks Grete ema, samuti oli saarel kaasas Diana isa. Kolm vahvat isa – Vallo, Diana ja Sanderi isa - võimaldasid meile tasuta sõidu sadamasse ja koju tagasi. Suurepärane!

Aineolümpiaadidel on oma teadmisi proovile pannud ja kooli esindanud:
GRETE – eesti keele, kirjanduse ja kultuuri mälumäng terve õ/a jooksul
inimeseõpetuse olümpiaad – I koht
matemaatika olümpiaad – III koht
geograafia olümpiaad – IV koht
ajaloo olümpiaad – I koht
bioloogia olümpiaad – II koht
koolisisene sõnavaraolümpiaad 4.-9.kl - I koht
MARKUS – ajaloo olümpiaad – II koht
geograafia olümpiaad – 19.-20.koht
bioloogia olümpiaad – 4.koht
koolisisene sõnavaraolümpiaad 4.-9.kl - 11. koht
SANDER – ajaloo olümpiaad – III koht
geograafia olümpiaad – 8. koht
bioloogia olümpiaad – 13.koht
koolisisene sõnavaraolümpiaad 4.-9.kl - 13. koht
ROBERT – ajaloo olümpiaad – 5.-7.koht
geograafia olümpiaad – 30.koht
bioloogia olümpiaad – 15.koht
ANDREAS - koolisisene sõnavaraolümpiaad 4.-9.kl - 12. koht
Emakeelenädala raames toimunud keelejooksus 4.koht – GERDA, DIANA, EVELIN
6.koht – TANNAR, SANDER, EDVIN
Matemaatika/ nuputa meeskonnas – GRETE, SANDER, ROBERT
Arvutijoonistuste võistlus"Uudista universumit" - GRETE, TANNAR, VALLO, VILLEM
Teatripäeval vanamehe osatäitmine 7.klassi omaloomingulises näidendis – KEVIN
Teatripäeval omaloomingulise näidendi „Kuidas blondiin tõelise armastuse leidis?“kirjutamine – DIANA, EVELIN, GRETE
ANDREAS ja MARKUS – esinemine Rapla Noorte Meeste Koori 10.sünnipäeva kontserdil ja Rapla Maakonna Laulupäeval „Veere veere päevakene“

Spordis on kooli eest väljas olnud:
Kooli meeskonnas jalgpalli esivõistlustel kunstmuruväljakul 6.-9.kl arvestuses - SANDER, ROBERT, EDVIN
TV 10 olümpiastarti kergejõustikus:
VILLEM – III koht 60m jooksus 8,71/ 8,67; 5.koht kaugushüppes 4.55
SVEN – 7.koht 60m jooksus 9,13; 4.koht kaugushüppes 4.58
KEVIN – 12.koht 9,26; 6.koht kaugushüppes 4.51
Sõudeergomeetri koolisisesel etapil:
TÜDRUKUD 1996.a.sünd. 600 m – I koht GRETE 2.32,7
POISID 1996.a.sünd. 600 m
I koht SVEN 2.09,5
II koht SIIM 2.13,7
III koht SANDER 2.21,5
4.koht VILLEM 2.26,1
5.koht MARKUS 2.26,6
6.koht KEVIN 2.26,9
7.koht ANDREAS 2.29,6
TÜDRUKUD 1994.a.sünd. 600 m
4. koht GERDA 2.36,5
6.koht LIISI 2.58,9
POISID 1992.a.sünd. 800 m
2.koht EDVIN 3.07,3
Talimängude ujumisvõistlustel tüdrukute arvestuses GRETE – 4.koht
Heategevuslikul jooksul Raplas 8.klassi meeskonnas – VILLEM, EDVIN, ROBERT
9.klassi meeskonnas – GERDA
Osavõtt kooli üritustest.
Sportlik tervisepäev 11.septembril – jalgrattakross (6km), orienteerumine (paaris), kepikõnd (5-6km)
Kinoõhtu 18.septembril
Sportlik pereõhtu novembris
Kodanikupäeval külalisteks Valtu kooli vilistlased poliitikud Karl Tamme- Kehtna valla volikogu esimees ja Tiit Leier- Rapla maavanem.
Kooli 142.sünnipäeva tähistamine saalis – muusikalise tervitusega esines Eesti Kontserdi koolimuusika sarjast Inna Lai käsikelladel kavaga "Imeline kellahelin"
UNICEF-i jõulukaartide müümine – EVELIN, DIANA
PiparkoogiMaania 2009 "ÜmberMaailmaReis"on kunstiharidusprogramm – tütarlapsed küpsetasid piparkookidest kujundeid
Vastlapäev Paluküla mäel
Sõbrapäeva laat
EV 92.aastapäeva aktus
Emakeelenädal – teatripäev „Fantaasia lendu!“7.klassi omaloominguline näidend „Kuidas blondiin tõelise armastuse leidis?“ Võeti osa keelejooksust, toodi näitusele oma lemmikraamat.
Naistepäev – staaride paraad 8.klassi esituses, kontsert naiste nimedega lauludest – meie klassi poisid esitasid „Maiu on piimaauto“, tordi valmistamine/ kaunistamine – Liisi, Grete, Gerda, Evelin.
Veerandilõpu mälumängud
Alglklassidele mälumängu korraldamine III veerandil
1.aprill – naljapäev „Mis sul viga on?“, stendide kujundamine aprillis – meie klaasi ülesanne
Talgupäev „Teeme ära“.
Maijooks.

Kommentaare ei ole: